De cirkel van stress

Wanneer we veel stress in ons leven ervaren, produceert ons lichaam grote hoeveelheden adrenaline en cortisol, de zogenaamde stresshormonen.

Ons lichaam is niet gemaakt om continue met adrenaline en cortisol overspoeld te raken. Adrenaline is uitermate geschikt in situaties waar gevaar dreigt, maar laten we eerlijk zijn, we verkeren tegenwoordig nog zelden in situaties waarin overleven afhankelijk is van een vecht of vlucht respons.

Een overschot aan adrenaline veroorzaakt alleen psychische en lichamelijke klachten, zoals burnout (bijnieruitputting),
slaapproblemen, hoge bloeddruk, gewichtstoename, haaruitval, etc.

Het is echter niet gemakkelijk om de adrenaline productie in je
lichaam zomaar stop te zetten. Wanneer je langdurige periodes van stress doormaakt, is je zenuwstelsel door de jaren heen geprogrammeerd om dagelijks een cocktail aan hormonen voor je te produceren. Al voordat je \’s ochtends wakker wordt, begint je lichaam deze hormonen te produceren en als gevolg van deze cocktail gaan je gedachten bij het ontwaken vanzelf stromen.

Stressvolle gedachten, want de cocktail van de dag is voor veel mensen stresshormonen.

Je gedachten en emoties sturen je zenuwstelsel aan en veroorzaken vervolgens weer de productie van nog meer hormonen, welke weer invloed hebben op je gedachten en emoties. Het systeem onderhoudt zichzelf zeg maar.

Einstein zei ooit al \’we kunnen een probleem niet oplossen met dezelfde denkwijze die het heeft veroorzaakt.\’

Hoe hard we ook proberen om een oplossing te bedenken voor alles wat stress veroorzaakt in ons leven, vanuit dezelfde gedachtenpatronen creëren we alleen dezelfde
problemen.

Daarbij komt ook nog dat stress tevens een collectieve druk is. Het is een energieveld dat door elke levende mens wordt uitgezonden en vindt niet alleen oorsprong in een specifieke persoonlijke kwestie. Dit betekent dat stress ook sterk verbonden is met onze omgeving en de mensen waarmee we ons omringen.

Onze omgeving wordt gevormd door de grens van onze menselijke aura. De gemiddelde aura van de mens vult ongeveer een halve woonkamer, wat betekent dat je elkaars aura deelt wanneer je je met iemand anders in dezelfde ruimte bevindt,. Hoe meer mensen in dezelfde ruimte, hoe groter het collectieve auralichaam. In drukbevolkte gebieden, zoals steden, is het bijna onmogelijk om te ontsnappen aan het collectieve veld van deze aura, zelf niet in je eigen huis. In de meer landelijke gebieden van de wereld is de druk van de lokale aura veel lager en daardoor het niveau van stress lager.

Echter door de grote populatie op onze planeet is het niet meer mogelijk om volledig te ontsnappen aan het collectieve energieveld van de mensheid. Miljarden aura\’s vormen samen een soort deken die de hele wereld bedekt. Deze deken weerhoudt mensen ervan om de werkelijke eenheid van ons bewustzijn te zien en te ervaren. In het oosten wordt hiernaar verwezen als de Maya, de grote illusie.

Terug naar de cirkel van stress.
De enige manier om de cirkel te doorbreken is:

door andere gedachten te kiezen (focus op mindset), of

door het gedachtenproces in zijn geheel te onderbreken (meditatie), of

door van een afstand naar je gedachtenproces of de situatie te kijken zonder daar verder over te oordelen en op een speelse manier nieuwe verbindingen te creëren in je brein en je lichaam (contemplatie).

Ik zal de komende dagen wat dieper ingaan op focus – meditatie – contemplatie.